Gateway Aqayepardakht Easy Digital Downloads

説明

افزونه درگاه پرداخت آقای پرداخت برای Easy Digital Downloads

امکانات

  • سازگاری با واحد های پولی ریال و تومان
  • تنظیم نام درگاه در صفحه پرداخت edd
  • نمایش خطاهای درگاه پرداخت
  • درج شماره کارت پرداخت کننده در بخش یادداشت های سفارش
  • درج شماره تراکنش آقای پرداخت در بخش یادداشت های سفارش
  • درج کد تراکنش آقای پرداخت در بخش یادداشت های سفارش
  • سازگار با نسخه جدید وب سرویس آقای پرداخت
  • امکان استفاده از سندباکس آقای پرداخت جهت تست بخش پرداخت سایت خود
  • درج ایمیل ، نام محصول ، نام خریدار در جزئیات تراکنش در پنل کاربری آقای پرداخت

インストール

1- پوشه افزونه را در مسیر /wp-contetn/plugins قرار دهید.
2- از بخش افزونه‌ها افزونه را فعال کنید.
3- از بخش پیکربندی پین را وارد کنید.

評価

このプラグインにはレビューがありません。

貢献者と開発者

Gateway Aqayepardakht Easy Digital Downloads はオープンソースソフトウェアです。以下の人々がこのプラグインに貢献しています。

貢献者

“Gateway Aqayepardakht Easy Digital Downloads” をあなたの言語に翻訳しましょう。

開発に興味がありますか ?

コードを閲覧するか、SVN リポジトリをチェックするか、開発ログRSS で購読してみてください。